Over doeltreffende optimalisatie:

‘Een andere blik is vaak het begin van een doeltreffende optimalisatie!’

Over doeltreffende optimalisatie:

‘Ongeacht de aard van de bezigheden zijn bedrijven dag-in-dag-uit gefocust op het zo efficiënt mogelijk realiseren van kwalitatief hoogwaardige output. Logisch natuurlijk, want dát is immers de basis van zowel hun bestaansrecht als hun succes. Daarbij is het onvermijdelijk dat leiding en medewerkers niet altijd een even scherp oog hebben voor eventuele verbeteringen in de verschillende processen binnen het bedrijf. Dat is zeker geen schande – het speelt in vrijwel iedere organisatie -, maar is tegelijkertijd wél een gemiste kans. In dat kader is het altijd verstandig om bij tijd en wijle een onbevooroordeelde buitenstaander naar die processen te laten kijken.

Die rol wordt mij – onwillekeurig en zonder vooropgezet plan – vaak toebedeeld. In aanvang word ik vaak gevraagd om een technisch mankement te verhelpen of om één onderdeel dan wel een serie onderdelen te maken. Dát leidt in samenspraak met die klant vaak op een ander niveau tot een ingrijpender plan, waarmee je het totaalproces aanzienlijk optimaliseert.’ <Lees meer>

Lees ook: Over micro-elektronica en scheepsbouw