Nederland niet braafste jongetje van de klas

De al dan niet bestaande Nederlander afficheert zichzelf graag als ‘het braafste jongetje van de klas’. En in het kader van die gedachtegang vinden ‘we’ vaak dat ‘ons land’ zich niet aan bepaalde internationale afspraken hoeft te houden om nu ‘eens een keer’ niet de braafste te zijn.

 
‘Wij Nederlanders’ zijn punctueel en springen verstandig om met geld. We houden onszelf strak aan de door Europa opgestelde begrotingsregel, zijn spaarzaam en absoluut niet corrupt. Dit alles in volstrekte tegenstelling tot met name de Zuid-Europeanen. Overigens begint Zuid-Europa voor ‘ons Nederlanders zo ongeveer bij België. Zuid-Europeanen leven bij de dag en geven hun – door Noord-Europa – gratis verstrekte geld uit aan drank en vrouwen.

Op milieugebied doen ‘we’ het slecht

Wanneer we echter naar de cijfers kijken, blijken ‘wij Nederlanders’ helemaal niet zo braaf te zijn als we zelf denken. Kijk je bijvoorbeeld naar het milieu, dan blijkt dat in 2017 nog geen 7% van ‘onze energie uit duurzame bronnen te komen. Zelfs Polen – waar de kolencentrales nog steeds volop branden – scoort beter. In datzelfde jaar stootte Nederland per inwoner tweemaal zoveel CO2 uit als Zweden. En ook qua inhaalslag bakken we er weinig van. Sinds het ijkjaar van de internationale verdragen 1990 is de uitstoot van CO2 met 12% gedaald. Dat lijkt op het eerste gezicht een hele prestatie, maar dat resultaat verbleekt ernstig als je het vergelijkt met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk (40%), Duitsland (27%) en Luxemburg (22%).

 

Corruptie en fraude zijn ver van ons bed.

Dus qua milieuvraagstukken zijn we zeker niet het beste jongetje van de klas. Maar goed, ‘wij’ zijn van nature een zakelijk ingesteld land met een hoge moraal inzake financiële kwesties. Corruptie en fraude zijn ver van ‘ons’ bed. Nou, niet helemaal …

 

Nepinvesteringen

Wederom lijkt het op het eerste gezicht dat we het zakelijk gezien goed en netjes hebben georganiseerd. Nederland en Luxemburg trekken gezamenlijk evenveel buitenlandse investeringen aan als de Verenigde Staten. ‘Bravo’ denk je in eerste instantie. Maar dan blijkt uit cijfers van het CBS dat viervijfde daarvan wordt doorgesluisd naar andere landen. Met name buiten Europa. Het gaat namelijk om nepinvesteringen die geen enkele bijdrage leveren aan ‘onze ‘ economie.

 

Nederland géén belastingparadijs?

Het IMF heeft berekend dat de helft van de wereldwijde nepinvesteringen naar Luxemburg en Nederland gaat. Dankzij de constructies van de brievenbusfirma’s stromen de winsten uit landen met hoge belastingtarieven naar jurisdicties (landen kun je het eigenlijk niet noemen) die vrijwel geen belasting heffen. Op die manier kost Nederland de schatkist van ‘onze’ buren zo’n 14 miljard euro per jaar. En dat is beduidend meer dan ‘onze’ jaarlijkse bijdrage aan de EU.
En om het eigen straatje schoon te vegen, heeft de Tweede Kamer in een motie laten vastleggen dat Nederland géén belastingparadijs is. Een omgekeerde variant op ‘wij van WC Eend adviseren WC Eend.’

 

Wat ‘wij’ niet graag over onszelf horen

Met dit alles is natuurlijk niet gezegd dat wij Nederlanders niet punctueel zijn, spaarzaam of anderszins verstandig omgaan met geld. Dat zijn en doen we allemaal wel. Maar er is nog een karaktertrek die toch ook benoemd moet worden en dat is hypocriet. Maar dat horen ‘wij Nederlanders’ niet graag over onszelf.

 

Lees ook: Als ik het woord ‘cultuur’ hoor, trek ik mijn pistool

Lees ook: 15 december presentatie dichtbundel Maarten van den Elzen